Poplatky

Praktické info

Poplatky

Žádné:

Dnem 1.1.2015 nabývá účinnosti zákon č. 256/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.


Tato novela zákona ruší 30 Kč regulační poplatky za ošetření v ambulantní sféře a 30 Kč regulační poplatek za recept.

90 Kč (pohotovostní služby):

Od 1.1.2015 je pojištěnec, anebo za něj jeho zákonný zástupce, povinen hradit pouze regulační poplatek ve výši 90 Kč za využití lékařské pohotovostní služby nebo pohotovostní služby v oboru zubní lékařství.


Tento poplatek není započitatelný do ochranného limitu.