Služby sociální péče

Jsme členy Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR.


Naše motto: TRADICE, KVALITA, SPOLEHLIVOST, DŮVĚRA.


Poskytujeme služby občanům města Roudnice nad Labem a jejich spádových obcí, v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.

+420 416 858 456

Ústecký krajSlužby sociální péče jsou podporovány ústeckým krajem.

Přehled poskytované péče (denní stacionář):

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

 • Pomoc a podpora při podávání jídla a pití.
 • Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek.
 • Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru.
 • Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík.

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

 • Pomoc při úkonech osobní hygieny.
 • Pomoc při základní péči o vlasy a nehty (na rukou).
 • Pomoc při použití WC.

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

 • Zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování.
 • Pomoc při přípravě jídla a pití.
 • Příprava a podání jídla a pití.
 • Dovoz a donáška oběda.

Aktivizační činnosti

 • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti – pracovně výchovná činnost, nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností.
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
 • Sociálně terapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností.

Základní sociální poradenství

Poradenství o sociálních službách, příspěvku na péči, příspěvku na mobilitu, ZTP, příspěvku na bydlení, žádost do Domova pro seniory atd.


Více informací o denním stacionáři »

Přehled poskytované péče (pečovatelská služba):

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

 • Pomoc a podpora při podávání jídla a pití.
 • Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek.
 • Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru.
 • Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík.

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

 • Pomoc při úkonech osobní hygieny.
 • Pomoc při základní péči o vlasy a nehty (na rukou).
 • Pomoc při použití WC.
 • Provedení jednoduchého ošetření.
 • Koupání.

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

 • Zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování.
 • Pomoc při přípravě jídla a pití.
 • Příprava a podání jídla a pití.
 • Dovoz a donáška oběda.

Pomoc při zajištění chodu domácnosti.

 • Běžný úklid a údržba domácnosti.
 • Velký úklid domácnosti.
 • Topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva.
 • Pochůzky (lékař, lékárna, úřad, banka, pošta, vzdálený obchod).
 • Běžný nákup.
 • Velký nákup.
 • Praní a žehlení prádla (osobní, ložní).

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Doprovázení dospělých k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby, doprovázení zpět.

Základní sociální poradenství

Poradenství o sociálních službách, příspěvku na péči, příspěvku na mobilitu, ZTP, příspěvku na bydlení, žádost do Domova pro seniory atd.


Více informací o pečovatelské službě »