Financování sociálních služeb

Služby sociální péče

Financování sociálních služeb

Ústecký kraj

Ústecký kraj www.kr-ustecky.cz

Služby sociální péče jsou podporovány ústeckým krajem.
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR www.mpsv.cz