Vzdělání a kurzy

Pro zdravotníky

Vzdělání a kurzy

dle zákona č.96/2004 Sb. - další vzdělávání zdravotních sester a ostatních nelékařských zdravot. profesí. Kreditní body jsou schváleny Českou asociací sester (ČAS) dle vyhlášky č. 4/2010 Sb. .

Termíny a program

15. 11. 2017 Civilizační nemoci, deprese, prevence

4 kredity - 400 Kč

15. 11. 2017 Dušnost, projevy dušnosti, možnosti léčby

4 kredity - 400 Kč

Při absolvování obou přednášek (8 kreditů) je snížená cena 700 Kč


13. 12. 2017 Preventivní medicína, novinky ve farmakoterapii

4 kredity - 400 Kč

13. 12. 2017 Imunitní systém, krevní nemoci

4 kredity - 400 Kč

Při absolvování obou přednášek (8 kreditů) je snížená cena 700 Kč


17. 1. 2018 Spánek, poruchy spánku

4 kredity - 400 Kč

17. 1. 2018 Obezita, porucha příjmu potravy

4 kredity - 400 Kč

Při absolvování obou přednášek (8 kreditů) je snížená cena 700 Kč

Informace pro účastníky

Účastníci obdrží potvrzení o účasti s uvedením kreditních bodů


Upozornění - v případě nedostatečného počtu přihlášených na některou školících akcí si vyhrazujeme termín akce zrušit.


Žádáme Vás o včasné omluvení Vaši případné neúčastí!


Místo konání Podřípská nemocnice s poliklinikou (3. patro), Alej 17. listopadu 1101, Roudnice nad Labem
Přednáší MUDr. Silvia Adamková
Pro zaměstnance PNsP Závazné přihlášky přijímá hlavní sestra na e-mailu novakova@pnsp.cz nebo tel. lince 333
Časový rozvrh školící akce 1. přednáška - od 13.30 hod. prezence, od 14.00 hod. přednášky
2. přednáška - od 15.00 hod. prezence
Platba Platí se hotově u prezence (obdržíte stvrzenku o zaplacení). Nejsem plátcem DPH.
Přihlášky pro odbornou veřejnost

Přihlásit se můžete zasláním přihlášky poštou, telefonicky, elektronicky.

Adresa Mgr. Viera Mikulášová
IVM - kurzy, semináře, Imrychova 880/19, 143 00 Praha 4
Kontakt Telefon: +420 723 139 027, E-mail: mikulasova@volny.cz
WWW: www.ivm-kurzy.cz